TEZYİF

TEZYİF
Çürütmek. Küçük düşürmek. Eğlenmek, alaya almak. * Bir şeyin dışını tezyin ve tanzim edip, içini fena yapmak. Kötü ayar etmek. * Tahkir etmek

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tezyif — is., esk., Ar. tezyīf 1) Bir şeyi değersiz, adi, bayağı, aşağılık göstermeye çalışma, küçültmek isteme 2) Alay etme, eğlenme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tezyif etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tezyif etmek — 1) aşağılamak Muhayyel bir ati namına geçmişte millî ve güzel ne varsa hepsinin tahrip ve tezyif edildiğini gördük. A. Ş. Hisar 2) alay etmek, eğlenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aşağısamak — i Bir kimseyi veya bir şeyi aşağılık ve değersiz göstermek, hafife almak, hafifsemek, tezyif etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tezyifkâr — sf., esk., Ar. tezyīf + Far. kār Aşağılayıcı, adi, kötü, bayağı Şimdi bana bu tezyifkâr türküyü söyleterek hıncını çıkartıyordu. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KÜFR-İ İNKÂRÎ — Aslâ Cenab ı Hakk ı tanımayıp, İslâmiyet hakikatlarını ikrar ve tasdik etmemektir. (Evet küfr, mevcudatın kıymetini ıskat ve mânasızlıkla ittiham ettiğinden; bütün kâinata karşı bir tahkir ve mevcudat âyinelerinde cilve i esmayı inkâr olduğundan; …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜZEYYİF — Eğlenen, tezyif eden, hakaret ve alay eden …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞİRK — En büyük günah olan Allah a (C.C.) ortak kabul etmek. Allah tan (C.C.) ümidini keserek başkasından meded beklemek. (Şirkin mânası mutlak küfürdür.) (Politeizm)(Evet, küfür mevcudatın kıymetini ıskat ve mânasızlıkla ittiham ettiğinden bütün… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”